Драги наши французи, ова се наставните содржини кои треба да се изучуваат овој период!

Бидете во тек со се! Искористете го вашето слободно време корисно!

Ви посакуваме добро здравје, и придржувајте се на препораките! Останете дома!