Драги наши ученици,

во прилог ви ги даваме наставните содржини по наставниот предмет математика кои треба да се изучуваат во периодот од 16 до 20 Март 2020 год.

Имјте добро здравје, и останете дома!

Leave a Reply