Драги ученици ова е материјалот по наставниот предмет македонски јазик за седмо одделение кој треба да се изучи во периодот од 16 до 20 Март 20200 год.

Ви посакуваме добро здравје, и останете дома!