Драги ученици, ова се наставните содржини кои треба да се изучуваат во овој период.

Искористете го вашето слободно време корисно!

Ви посакуваме добро здравје и следете ги препораките! Останете дома!