Предметна настава

cropped-bro_logo_so_tekst2
MON
Ispiten Centar
Inspektorat
Prilep
едневник
e-ucebnici

 

СУЗАНА СПИРКОСКА

Наставник по Македонски јазик

[email protected]

БЛАГИЦА НЕДЕСКА

Наставник по Македонски јазик

[email protected]

БОРЧЕ АЦЕСКИ

Наставник по Математика и Физика

[email protected]

ИРЕНА АЏИОСКА

Наставник по Математика

[email protected]

СОЊА РИСТЕСКА

Наставник по Англиски јазик

[email protected]

ЗЛАТА КОЧОСКА

Наставник по Англиски јазик

[email protected]

КИРИЛ НИКОЛОСКИ

Наставник по Музичко образование

[email protected]

СНЕЖАНА ДРЛЕСКА

Наставник по Биологија

[email protected]

ГОЦЕ ДИМЕСКИ

Наставник по Информатика

[email protected]

ЗЛАТКО СПИРКОСКИ

Наставник по ФЗО

[email protected]

БЛАГОЈЧЕ ИЛИЕСКИ

Наставник по ФЗО

[email protected]

МИЛАН ЈАКОВОСКИ

Наставник по Географија

[email protected]

ЉУПКА ТОМИЌ

Наставник по Француски јазик

[email protected]

ЉУПЧО МИХАЈЛОСКИ

Наставник по Етика

[email protected]

ЕЛЕНА СТОЈАНОСКА

Наставник по Македонски јазик

[email protected]

МАРИНА НОЛЧЕСКА

Наставник по Хемија и Физика

[email protected]

БЛАГИЦА ДОНЕВА

Наставник по Математика

[email protected]

ЉИЛЈАНА КОВИЛОСКА

Наставник по Математика

[email protected]

БИЛЈАНА РИЗОСКА

Наставник по Англиски јазик

[email protected]

ГАБРИЕЛА Ј ДИМЕСКА

Наставник по Англиски јазик

[email protected]

МАЈА МОЈСОСКА

Наставник по Биологија и  Природни науки

[email protected]

АНИТА ЈОВЕСКА

Наставник по Ликовно образование

[email protected]

ПЕТРА ЦУЦУЛОВСКА

Наставник по Германски јазик

[email protected]

МАРИЧЕ К ТАСЕСКА

Наставник по Германски јазик

[email protected]

ЃОРЃИ СТОИЧОВСКИ
Наставник по Историја

[email protected]

ТЕОДОРА КОЧОСКА

Наставник по ФЗО

[email protected]

ЃОРЃИ КОСТОСКИ

Наставник по Историја

МАРИЈАНА ПЕТЛЕСКА

Наставник по Географија

[email protected]

ООУ „КИРЕ ГАВРИЛОСКИ ЈАНЕ“

ул. „Јоска Јорданоски“, бр. 46