cropped-bro_logo_so_tekst2
MON
Ispiten Centar
Inspektorat
Prilep
едневник
e-ucebnici
43284894_2080428601981506_1452635068529901568_o

ДИРЕКТОР

КЕТИ СТЕВАНАНЏИЈА

[email protected]

ООУ „КИРЕ ГАВРИЛОСКИ ЈАНЕ“

ул. „Јоска Јорданоски“, бр. 46