АДМИНИСТРАЦИЈА

cropped-bro_logo_so_tekst2
MON
Ispiten Centar
Inspektorat
Prilep
едневник
e-ucebnici

МИРА ТРАЈКОСКА

Секретар

 

КЕТИ ЈОВАНОВСКА

Економ

 

ЗОРАН БУНТЕСКИ

Благајник

 

ООУ „КИРЕ ГАВРИЛОСКИ ЈАНЕ“

ул. „Јоска Јорданоски“, бр. 46